CMT-teknik

Cold Metal Transfer är en svetsteknik inom MIG/MAG där tillsatsmaterialet tillförs med digitalt övervakad pendlande frammatning av tråd.

Cold Metal Transfer (CMT) är en teknik inom MIG/MAG-svetsning.

Till skillnad från vanlig MIG/MAG där fyllnadstråden matas fram kontinuerligt så innebär denna teknik att tråden matas fram och dras tillbaka i korta sekvenser. Då den digitala övervakningen registrerar kortslutningen mellan tråden och arbetsstycket dras den snabbt tillbaka några mm vilket ger en bättre droppöverföring. Direkt därefter matas tråden fram igen för att kortslutas igen och sekvensen upprepas.

Teknikens fördelar:

  • Ger i stort sett sprutfri svetsning och lödning vilket minimerar behovet av efterbearbetning
  • Möjliggör sammanfogning av tex stål och aluminium
  • Överför väldigt lite värme till arbetsstycket vilket gör att tunnare material (från ca 0,3mm) kan sammanfogas genom stumfog
  • Stabilar process oavsett materialtyp eller svetshastighet
MAG-svetsning
MAG-svetsning sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts i en ljusbåge skyddad av en aktiv gas.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP