Atomer

All materia är uppbyggt av atomer som i sin tur består av neutroner och protoner, som bildar kärnan, samt elektroner. Olika kombinationer av dessa motsvarar våra olika grundämnen vilka alla återfinns i det periodiska systemet. Atomerna kan bindas till varandra och bildar då molekyler.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP