Atomer

Illustration av Atomer

Beståndsdelen av grundämnena

En atom har en kärna uppbyggd av neutrala neutroner [1] och positivt laddade protoner [2]. Runt denna kärna snurrar negativt laddade elektroner [3] i olika nivåer [4], så kallade elektronskal.

För en atom som befinner sig i sitt grundtillstånd så finns det en jämnvikt mellan kärnans och elektronernas laddning vilket innebär att vardera elektronskal innehåller rätt antal elektroner för att väga upp kärnans positiva laddning.

Variationer av antalet neutroner, protoner och elektroner motsvarar våra olika grundämnen vilka återfinns i det periodiska systemet. Då atomer bindas till varandra bildas molekyler.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP