Dragspänning

Uppstår av motstående krafter i linje riktade ifrån varandra

Ett materials dragmotstånd kan mätas upp genom ett genomföra ett dragprov där bland annat sträckgräns, brottgräns och elasticitetsmodul erhålls.

Brottgräns
Mängden dragkraft ett material kan motstå innan brott uppstår.
Läs mer
Dragprov
En stav med standardiserad utformning för att testa ett materials mekaniska egenskaper genom dragprovning
Läs mer
Elasticitetsmodul
Förhållandet mellan pålagd kraft och förlängning av ett material inom materialets gräns för icke plastisk deformation.
Läs mer
Sträckgräns
Kraften som krävs för att uppnå plastisk (bestående) deformation hos en metall.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP