Foton

Illustration av Foton

Energin som frigörs då en exiterad elektron emitteras, dvs faller tillbaka till sitt naturliga läge/skal.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP