Hårdhet

En metalls motstånd mot lokal plastisk deformation som uppstår vid tex repning eller skärande bearbetning.

Ett material hårdhet kan mätas upp med olika metoder såsom tex Brinell-, Knoop-, Rockwell- och vickersprovning">Vickersprovning där man pressar ett dorn mot provobjektets ytan med en specifik kraft för att därefter ockulärt mäta avtrycket. Valet av metod styrs av materialtyp och utformning på tillgängligt materialprov.

Vickersprovning
Testmetod för material där en indenterare, vars spets är formad som en pyramid, skapar en nedsänkning vars area översätts till Vickers-hårdhet.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP