Du är här

Knoopprovning

Testmetod för material där en indenterare, vars spets är formad som en liksidig pyramid, skapar en nedsänkning vars diagonal översätts till Knoop-hårdhet.

Beskrivning
Illustration av Knoopprovning

Hur fungerar metoden

Då metoden vanligtvis mäter väldigt små värden måste ytan göras tillräckligt slät innan testningen kan påbörjas. En indenterare [1] av diamant, vars spets är utformad som en utdragen pyramid, pressas ned mot materialet [2] som ska testas. Trycket som tillämpas är oftast relativt lågt och behålls under ett visst tidsintervall, vilket skapar en nedsänkning i materialet. Nedsänkningens långa diagonal mäts och jämförs sedan med ett tabellvärde för att få fram ett värde på materialets Knoop-hårdhet.

Indenteraren liknar den som används vid Vickersprovning.

Hårdhet
En metalls motstånd mot lokal plastisk deformation som uppstår vid tex repning eller skärande bearbetning.
Läs mer
Vickersprovning
Testmetod för material där en indenterare, vars spets är formad som en pyramid, skapar en nedsänkning vars area översätts till Vickers-hårdhet.
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Väldigt små prov krävs
Giltig för ett brett utbud av krafter
Svårt att använda mikroskop för att mäta nedsänkning
Tidskrävande metod för förberedning och applicerande av indenter