Du är här

Materialegenskaper

Bockprovning

Tillverkningsmetod Testmetod av material där en formare böjer materialet för att eventuella defekter skall uppenbaras.

Brinellprovning

Tillverkningsmetod Testmetod för material där en karbidkula pressas ned mot ytan och den skapade nedsänkningen mäts för att uppskatta materialets brinellhårdhet.

Brottseghetsprovning

Tillverkningsmetod Testmetod för material där en initial spricka utsätts för en kraft eller ett böjmoment så att materialets brottseghet kan bestämmas.

Dragprovning

Tillverkningsmetod Testmetod för att bestämma ett materials brott- och sträckgräns genom att mäta hur en teststav deformeras under gradvis ökad dragkraft.

Eulers knäckningsfall

Tillverkningsmetod Testmetod där materialet belastas med en kraft i olika situationer för att slutligen kunna bestämma den knäckande kraften.

Högcykelutmattningstest

Tillverkningsmetod Materialtest där utmattningshållfastheten bestäms genom roterande böjning, med ett stort antal cykler, i en maskin samtidigt som det belastas med en liten kraft.

Knoopprovning

Tillverkningsmetod Testmetod för material där en indenterare, vars spets är formad som en liksidig pyramid, skapar en nedsänkning vars diagonal översätts till Knoop-hårdhet.

Lågcykelutmattningstest

Tillverkningsmetod Materialtest där utmattningshållfastheten bestäms genom roterande böjning, med ett litet antal cykler, i en maskin samtidigt som det belastas med en stor kraft.

Rockwellprovning

Tillverkningsmetod Testmetod för material där en indenterare trycks ned mot materialet i två omgångar och där skillnaden i djup mäts och jämförs för att uppskatta materialets Rockwellhårdhet.

Slagprovning

Tillverkningsmetod Testmetod för att bestämma ett materials slagseghet genom att avläsa energiåtgången för en pendel slå av provstaven.