Du är här

Högcykelutmattningstest

Materialtest där utmattningshållfastheten bestäms genom roterande böjning, med ett stort antal cykler, i en maskin samtidigt som det belastas med en liten kraft.

Beskrivning
Illustration av Högcykelutmattningstest

Hur fungerar metoden

Materialet [1] som ska testas placeras i en chuck och roteras vanligtvis minst 10 000varv. Detta sker samtidigt som materialet belastas med en last [2], vilket leder till att materialet så småningom kommer att deformeras elastiskt och uppkomsten av brott är oundviklig. Materialets utmattningshållfasthet kan sedan bestämmas genom att utföra flertalet tester samt analyser den S-N kurva som skapats.

Utmattningshållfasthet
Ett materials förmåga att motstå upprepade varierande belastningar som ej uppnår materialets brottgräns
Läs mer