Ditt stöd för produktutveckling och tillverkning

Nyheter

NYHET - ”Med ny svetskompetens vågade vi investera i ny fabrik”

När Fredriksons Verkstads AB fick ett nytt uppdrag innebar det flera svetstekniska utmaningar.

Quiz inom industriverktyg

Testa dina kunskaper kring vanligt förekommande handverktyg inom industrin

Nytt Quiz inom Verktygsmaskiner

Testa dina maskinkunskaper och jämför dig med andra!