SURFA DIG TILL BREDARE KUNSKAP

ANVÄNDARE

Registrera dig för fler funtioner och innehåll

EXPONERING

Exponera ert företag mot relevanta målgrupper

Nyheter

Kartläggning av prototyptillverkare

Stöd för att snabbare gå från idé till produktion

Förankrad svensk Industrivalidering

Sammanhållen nationell struktur för validering och certifiering som kompetenssäkrar produktionen

Skärande verktygsgrupper

I samarbete med producenter av skärande verktyg kartläggs, illustreras och beskrivs standardverktyg