Produktutveckling & Tillverkning

ANVÄNDARE

Registrera dig för fler funktioner och innehåll

EXPONERING

Exponera ert företag mot relevanta målgrupper

Nyheter

Innovationsprojekt

Förbättrade förutsättningar för svenska produktidéer

Kartläggning av prototyptillverkare

Stöd för att snabbare gå från idé till produktion

Förankrad svensk Industrivalidering

Sammanhållen nationell struktur för validering och certifiering som kompetenssäkrar produktionen