Ditt stöd för produktutveckling och tillverkning

Nyheter

NYHET - ”Med ny svetskompetens vågade vi investera i ny fabrik”

När Fredriksons Verkstads AB fick ett nytt uppdrag innebar det flera svetstekniska utmaningar.

Allt fler signar för innovationslösning

Kostnadsfritt stöd för affärsrådgivare fyller ett tomrum

Kostnadsfritt stöd för idéägare

Registrerad produktidé ger åtkomst till nischat nätverk