Identifiera, förstå och välj metoder, material & leverantörer!

Välkommen till Manufacturing Guide

Skoj att du tittar in till vår Betaversion!

Hjälp oss hjälpa dig genom att lämna feedback inför fortsatt utveckling.

Manufacturing Guide är en kunskapsdatabas med målet att förbättra svensk industris konkurrenskraft genom teknik- och kompetensspridning.

Vi har nu byggt grunden i vårt system och arbetar för fullt med att fylla den med kort och träffsäker information kring material, bearbetningsmetoder och leverantörer med syfte att förenkla arbetet med att ta fram  och vidareutveckla optimala produkter.

Skapa en gratis användare, surfa runt och delge oss dina tankar, idéer och önskemål om innehåll och funktioner. På så sätt kan vi maximera din framtida nytta av tjänsten.

Till tjänsten För leverantörer