TEKNIK- & KOMPETENSSPRIDNING

Manufacturing Guide utvecklar det unika stödet för produktutveckling & tillverkning.
Vi kopplar ihop beställare och leverantörer genom produktionsteknisk fakta.

BESTÄLLARE

INKÖPARE / KONSTRUKTÖRER / PRODUKTIONSTEKNIKER ...

GRATIS

- Åtkomst till mer innehåll
- Spara dina favoriter
- Håll dig uppdaterad

Registrera medlemskap

LEVERANTÖR

TJÄNSTE- OCH PRODUKTLEVERANTÖRER

KAMPANJ

- Presentera era möjligheter
- Öka er exponering
- Visa ert nätverk

Exponera ditt företag

News

Läs om oss i Svensk Verkstad

"En ny webbaserad kunskapsdatabas som ska höja svensk industris konkurrenskraft...."

Ytterligare 800 leverantörer

Nu finns mer än 3 500 relevanta leverantörer i vårt leverantörsnätverk

MetallKompetens

Nu startar projektet som skall höja materialkunskapen inom svensk industris.

Välkommen till Manufacturing Guide

Här utvecklas en mötesplats för teknik- och kompetensspridning.

ANVÄNDARE
Här hittar du information om tillverkningsmetoder och leverantörer. Material under uppstart.

LEVERANTÖRER
Genom oss når du ut med dina styrkor och möjligheter för att nå långsiktiga affärsrelationer.

Ta mig till sajten

... eller kika på vår introduktionsfilm nedan.