Öka er beläggning

Våra unika lösningar ger träffsäker exponering mot industri, akademi och innovation

 

Exponering genom metodbeskrivningar

Genom våra 600 beskrivna tillverkningmetoder leder vi vidare våra besökare till relevanta leverantörer

 

Leverantörsabonnemang

 

Exponering genom innovationsnätverk

Bli upptäckta av affärsrådgivare och idéägare och hitta nya affärsmöjligheter genom att signa upp er i vårt nischade nätverk

 

Innovationsstödjande leverantör

 

Exponering genom våra industri-Quizzar

Genom våra industri-Quiz kan du erhålla träffsäker exponering inom både industri och akademi

 

Quiz-sponsorskap