Samarbeten

Utvecklingen sker i samarbete med industri, branschorganisationer och akademi.