Samarbeten

Utvecklingen sker i samarbete med industri, branschorganisationer och akademi.

Välkommen till Manufacturing Guide

Vi presenterar teknik & leverantörer för industrins nyckelpersoner

Ta mig till sajten...

... eller titta på vår introduktionsfilm som visats mer än 100 000 ggr.