Quiz inom industriverktyg

Testa dina kunskaper kring vanligt förekommande handverktyg inom industrin

Många har efterfrågat ett generellt Quiz som berör de vanligast förekommande handverktygen inom industrin. Detta är nu under utveckling och planeras lanserars under Q1 2021.

Testa vårt smakprov som ger en snabb inblick i vad det är för typ av frågor vi kommer ställa.