Ytterligare 800 leverantörer

Nu finns mer än 3 500 relevanta leverantörer i vårt leverantörsnätverk

Vi strävar efter att uppnå ett komplett och högkvalitativt leverantörsnätverk där alla relevanta leverantörer går att hitta.

Dagens nätverk på 3500 leverantörer täcker merparten av de tillverknade företagen och vi arbetar nu med att koppla var och en av dessa mot relevanta tillverkningsmetoder.

Välkommen till Manufacturing Guide

Här utvecklas en mötesplats för teknik- och kompetensspridning.

ANVÄNDARE
Här hittar du information om tillverkningsmetoder och leverantörer. Material under uppstart.

LEVERANTÖRER
Genom oss når du ut med dina styrkor och möjligheter för att nå långsiktiga affärsrelationer.

Ta mig till sajten

... eller kika på vår introduktionsfilm nedan.