Ytterligare 800 leverantörer

Nu finns mer än 3 500 relevanta leverantörer i vårt leverantörsnätverk

Vi strävar efter att uppnå ett komplett och högkvalitativt leverantörsnätverk där alla relevanta leverantörer går att hitta.

Dagens nätverk på 3500 leverantörer täcker merparten av de tillverknade företagen och vi arbetar nu med att koppla var och en av dessa mot relevanta tillverkningsmetoder.