Kartläggning av prototyptillverkare

Ett stort probelmen för innovatörer & produktutvecklare att gå från idé till produktion är deras ofta begränsade kunskapen inom produktionsteknik. Många väljer att kontakta prototyptillverkare vilka, förutom framtagning av prototyp, ofta kan hjälpa till med produktutveckling som tar hänsyn till fullskaliga tillverkning, så kallat design for manufacturing.

Inom kort påbörjar vi på Manufacturing Guide en nationell kartläggning för att på ett mer detaljerat sätt kategoriser och göra dessa prototyptillverkare filtrerbara.

Kontakta oss genom länken nedan ifall ni är prototyptillverkare och vill öka chansen att bli upptäckta så återkommer vi för en kostandsfri uppdatering av er företagsprofil hos oss.

Javisst, kontakta oss!