Skärande verktygsgrupper

I samarbete med producenter av skärande verktyg kartläggs, illustreras och beskrivs standardverktyg

Då möjligheterna för tillverkningsmetoder inom skärande bearbetning i hög grad påverkas av själva verktygen så har vi nu påbörjat arbetet med att gruppera och beskriva standardverktygen. Detta görs i samarbete med flera producenter av skärande verktyg för att säkerställa ett upplägg som är opartiskt och universellt.

Inom kort kommer vi publicera uppdateringar av fackorden Fräsverktyg och Svarvverktyg för att därefter komplettera med relevanta fackord inom skärande bearbetning så som tex Vändskär, Spånbrytning och Skärvätska.