Nischat nätverk för innovation

Förbättrade förutsättningar för svenska produktidéer

Målsättning
Manufacturing Guide har tillsammans med Tillväxtverket, RISE, SISP och IUC identifierat följande nyckelfaktorer för att stärka svensk innovation och samtidigt bibehålla utveckling och tillverkning inom Svensk industri.

 • Hjäpa Produktutvecklare & Tillverkare att höja kvaliteten på inkommande produktidéer
 • Hjälpa Idéägare & affärsrådgivare att identifiera och initiera kontakt med ovan leverantörer

 Lösning för dig som är leverantör

 • Anslut ert företag till vårat nätverket av Innovationsstödjande leverantör
 • Ange era erfarenheter och erbjudanden kopplat till innovation
 • Ställ krav som skall uppfyllas inför kontakt

Lösning för dig som är affärsrådgivare

 • Kostnadasdfri åtkomst till nätverket genom samarbetsavtal med er organisation
 • Hjälp att identifiera leverentörer genom specialanpassad filtrering
 • Kontaktuppgifter till leverantörers innovations-ansvariga personer

Lösning för dig som är idéägare

 • Kostnadsfri åtkoms till nätveket genom att registrera en produktidé (Beta-version under test)
 • Hjälp att identifiera leverentörer genom specialanpassad filtrering
 • Kontaktuppgifter till leverantörers innovations-ansvariga personer

Säkrar inflöde av produktidéer
Genom signade samarbetsavtal med affärsrådgivande organisationer så säkerställer vi att vetskapen om nätverket når ut till affärsrådgivare och idéägare.