Innovationsstödjande leverantörer

Vi kopplar ihop morgondagens produktsuccéer med svenska utvecklare och tillverkare!

Gör er filtrerbar för innovation

Mappa upp och gör er filtrerbara utifrån era erfareneheter och tjänster inom "Från idé till färdig produkt" 

Ställ krav för höjd kvalitet

I systemet ställer ni generella krav på idéägare och produktidé för att höja kvaliteten på inkommande case

Inflöde av case

Genom över 60st anslutna affärsrådgivande organisationer säkerställer vi vetskapen om nätverket och inflöde av nya case