Innovationsstödjande leverantörer

Vi kopplar ihop morgondagens produktsuccéer med svenska utvecklare och tillverkare!

Läs artikel i Svensk Verkstad om satsningen

 

Gör er filtrerbar för innovation

Registrera er innovationsfakta och låt affärsrådgivare och idéägare filtrera fram er bland innovationsstödjande leverantörer

 

Ställ krav för höjd kvalitet

I systemet ställer ni generella krav på idéägare och produktidé för att höja kvaliteten på inkommande case

 

Inflöde av case

Genom anslutna affärsrådgivande organisationer säkerställer vi vetskapen om nätverket samt inflöde av nya case
 

Uppstartsrabatt

Anslut er i ett år för 3 900kr vilket samtidigt inkluderar fördelarna med ordinarie abonnemang 
(värde  5 500kr)

Anmäl intresse