Innovationsstödjande leverantörer

Vi kopplar ihop morgondagens produktsuccéer med svenska utvecklare och tillverkare!

( Företag som redan är medlem kan ansluta sig till detta nischade nätverk kostnadsfritt )

Se vår introduktionsfilm      

 

Gör er filtrerbar för innovation

Mappa upp och gör er filtrerbara utifrån era erfareneheter och tjänster inom "Från idé till färdig produkt" 

 

Ställ krav för höjd kvalitet

I systemet ställer ni generella krav på idéägare och produktidé för att höja kvaliteten på inkommande case

 

Inflöde av case

Genom över 60st anslutna affärsrådgivande organisationer säkerställer vi vetskapen om nätverket och inflöde av nya case
 

Nykundsrabatt Innovation

Prova-på-år för 4 400kr vilket samtidigt ger exponering genom vårt ordinarie register

[Ord. 5 900kr för ett års Basmedlemskap]

Anmäl intresse