Filtrering av innovationsstödjande leverantörer

Vi skapar bättre förutsättningar för matching mellan produktidéer och leverantörer

Åtkomst till systemet

Registrerad produktidé eller officiellt samarbete ger kostnadsfri åtkomst till det nischade nätverket

Logga in och börja filtrera

Då du tilldelats åtkomst kan du logga in, gå till Sök leverantör och börja filtrera inom det nischade nätverket

 

Kombinera filter

Kombinera innovationsfilter (röda) och generella filter (blå) för att identifiera passande leverantörer.

 

Allmän fakta inför kontakt

Krav inför kontakt, vem som får initiera kontakt, allmänna erfarenheter, kontaktuppgifter etc.

 

Produktutv. generellt

Erfarenheter och tjänster kopplat till att gå från produktidé till producerbar produkt på papperet.

 

Från prototyp till leverans

Erfarenheter och tjänster kopplat till att gå från första prototyp till massproduktion och leverans.

 

Företagspresentationer

Expandera innovationsfältet i företagspresentationer för att ta del av respektive leverantörs innovationsfakta

Sälj-pitch & Fakta

Innovationsfältet inleds av leverantörens eventuella säljpitch till idéägare följt av en sammanfattning av de tre blocken