MetallKompetens

Projekt för höjd metallkunskapen inom svensk industri.

Bakgrund

Det Vinnovastöttade projektet MetallKompetens ska i samverkan med ett stort antal aktörer, företag, högskolor och andra, ta ett samlat grepp för att möta behovet av ett modernt, tilltalande, lättanvänt och flexibelt utbildningsmaterial om metalliska material.

Genom att under 2018 ta ett samlat grepp tas befintligt material och synergier tillvara så att mesta och bästa möjliga material och bästa möjliga spridning till målgrupperna för arbetsinsatsen i projektet uppnås.

Genom att göra materialet lätt att uppdatera med nya forskningsrön och senaste teknikutvecklingen blir materialet också en uthållig kanal för att sprida resultat från projekt och aktiviteter som pågår inom metallsektorn.

Manufacturing Guide är en av de tilltänkta digitala kanalerna för att på ett effektivt sätt nå ut till och höja materialkompetensen inom industri.

Läs mer om projektet på Metalliska Material.

 

Fas 1 - Behovsinventering

För att samla information om branschens behov av uppdaterat utbildningsmaterial har 21 intervjuer genomförts med behovsägare inom områdena Gymnasie- och högskolelärare, Stål - Metallurgi, Stål - Egenskaper och produkter, Aluminium, Gjutning och Bearbetning.

Intervjuerna inriktade sig på dels kring vilket utbildningsmaterial som saknas i dagsläge och hur ett sådant material kan förmedlas. Följande behovsområden kunde identifieras:

Material

• Grundläggande kunskap, exempelvis ”Från malm till stål”
• Information om legeringar och hur man tar fram nya legeringar
• Val av material utifrån produktegenskaper
• Normer i olika länder/gamla nya – för att exempelvis kunna hitta rätt vid materialval 
• Grundläggande information om mässing

Tillverkningsmetoder

• Grundläggande om gjuteriprocesser
• Jämförelse av olika tillverkningsmetoder
• Pressgjutning
• Mekanisk bearbetning - valsning, smide
• Formning och fogning av stål

Pedagogik

• Digitalt material med en tydlig struktur och modern grafisk layout
• Möjlighet att välja djup och bredd på materialet (skapa egna avsnitt/kurser)
• Tydliga och användbara bilder, animationer och filmer
• Bra sökfunktion med möjlighet att få ord och begrepp förklarade
• Möjlighet att skapa ”quizer”
• Fler språk på materialet (engelska)

 

Projektets nästa steg är att uppdatera samt delvis skapa nya texter baserat på intervjuernas resultat och att ta fram en plattform som är modern och tilltalande som kan förmedla utbildningsmaterialet