MetallKompetens

Nu startar projektet som skall höja materialkunskapen inom svensk industris.

Det Vinnovastöttade projektet MetallKompetens ska i samverkan med ett stort antal aktörer, företag, högskolor och andra, ta ett samlat grepp för att möta behovet av ett modernt, tilltalande, lättanvänt och flexibelt utbildningsmaterial om metalliska material.

Genom att under 2018 ta ett samlat grepp tas befintligt material och synergier tillvara så att mesta och bästa möjliga material och bästa möjliga spridning till målgrupperna för arbetsinsatsen i projektet uppnås.

Genom att göra materialet lätt att uppdatera med nya forskningsrön och senaste teknik-utvecklingen blir materialet också en uthållig kanal för att sprida resultat från projekt och aktiviteter som pågår inom metallsektorn.

Manufacturing Guide är en av de tilltänkta digitala kanalerna för att på ett effektivt sätt nå ut till och höja materialkompetensen inom industri.

Läs mer om projektet på Metalliska Material.

Välkommen till Manufacturing Guide

Här utvecklas en mötesplats för teknik- och kompetensspridning.

ANVÄNDARE
Här hittar du information om tillverkningsmetoder och leverantörer. Material under uppstart.

LEVERANTÖRER
Genom oss når du ut med dina styrkor och möjligheter för att nå långsiktiga affärsrelationer.

Ta mig till sajten

... eller kika på vår introduktionsfilm nedan.