Läs om oss i Svensk Verkstad

"En ny webbaserad kunskapsdatabas som ska höja svensk industris konkurrenskraft...."

Få snabb inblick i vad det är vi gör och vad vi strävar efter genom att läsa senaste artikeln om Maufacturing Guide i Svensk Verkstad.

Välkommen till Manufacturing Guide

Här utvecklas en mötesplats för teknik- och kompetensspridning.

ANVÄNDARE
Här hittar du information om tillverkningsmetoder och leverantörer. Material under uppstart.

LEVERANTÖRER
Genom oss når du ut med dina styrkor och möjligheter för att nå långsiktiga affärsrelationer.

Ta mig till sajten

... eller kika på vår introduktionsfilm nedan.