Läs om oss i Svensk Verkstad

"En ny webbaserad kunskapsdatabas som ska höja svensk industris konkurrenskraft...."

Få snabb inblick i vad det är vi gör och vad vi strävar efter genom att läsa senaste artikeln om Maufacturing Guide i Svensk Verkstad.