Quiz inom Termisk skärning

I samarbete med Intercut håller vi på att färdigställa sex nya Quiz inom området Termisk skärning.

Ihop med detta utreder vi även möjligheten och efterfrågan på utveckling av specialanpassade Quiz som är tänkta att fungera som introduktion för operatörer inom gasskärning.

Om det är ett område som intresserar er så får ni gärna kontakta oss för att ge oss era tankar och idéer för att maximera nyttan för framtida nyttjare.