Förankrad svensk Industrivalidering

Sammanhållen nationell struktur för validering och certifiering som kompetenssäkrar produktionen

Industrins parter och fristående branschorganisationer har tillsammans utvecklat Svensk industrivalidering som är ett skyddat varumärke för ett sammanhållet och kvalitetssäkrat system för validering och certifiering av industrins olika bas- och yrkeskompetenser.

I baskonceptet har huvudmännen samlats kring ett sätt att identifiera och beskriva kompetens som är grundläggande, kritisk och kvalificerande för industrins medarbetare. Baskonceptet validerar kompetens som är gemensam för dagens industriarbete och delas in i områdena industriteknik, Automation och Underhåll.

Besök Svensk industrivaliderings hemsida