Read about us in Svensk Verkstad (Swedish)

"En ny webbaserad kunskapsdatabas som ska höja svensk industris konkurrenskraft...."

Få snabb inblick i vad det är vi gör och vad vi strävar efter genom att läsa senaste artikeln om Maufacturing Guide i Svensk Verkstad.

Welcome to Manufacturing Guide

We are developing a portal for technology and competence transfer.
All content has not yet been translatet into English.

USER
Here you will find useful information about manufacturing and suppliers. Materials is coming up.

SUPPLIERS
Through us you reach out with your strengths and opportunities to create new business relationships.