Utmattningshållfasthet

Ett materials förmåga att motstå upprepade varierande belastningar som ej uppnår materialets brottgräns

En varierande belastning som överskrider halva brottgränsen kan ihop med tillräckligt stora spänningsvariationer under tillräckligt lång tid leda till utmattningsbrott.

Ett materials utmattningshållfasthet bestäms vanligtvis genom högcykelutmattningstest för lägre krafter och lågcykelutmattningstest för större krafter.

Högcykelutmattningstest
Materialtest där utmattningshållfastheten bestäms genom roterande böjning, med ett stort antal cykler, i en maskin samtidigt som det belastas med en liten kraft.
Läs mer
Lågcykelutmattningstest
Materialtest där utmattningshållfastheten bestäms genom roterande böjning, med ett litet antal cykler, i en maskin samtidigt som det belastas med en stor kraft.
Läs mer
Utmattningsbrott
Utmattningsbrott orsakas av en växlande last som överskrider materialets utmattningsgräns eller att materialet i sig har defekter som sänker utmattningsgränsen
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP