Du är här

Lågcykelutmattningstest

Materialtest där utmattningshållfastheten bestäms genom roterande böjning, med ett litet antal cykler, i en maskin samtidigt som det belastas med en stor kraft.

Beskrivning
Illustration av Lågcykelutmattningstest

Hur fungerar metoden

Materialet [1] som ska testas placeras i en chuck och roterar i maskinen med ett fåtal cykler, vanligtvis färre än 1000, samtidigt som det är belastat med en hög last [3]. Detta leder till att materialet så småningom kommer att deformeras både elastiskt och plastiskt och uppkomsten av brott är oundviklig. Materialets utmattningshållfasthet kan sedan bestämmas genom att utföra flertalet tester samt beräkna dess Coffin-Manson samband.

Utmattningshållfasthet
Ett materials förmåga att motstå upprepade varierande belastningar som ej uppnår materialets brottgräns
Läs mer