Du är här

Kvalitetskontroll

3D-scanning - Fasskiftslaser

Tillverkningsmetod Stationär 3D-scanning där reflektionen från en laserstråle med skiftande fas nyttjas för att beräkna avståndet till objektet

3D-scanning - Laserpuls

Tillverkningsmetod Stationär 3D-scanning där reflektionen från en laserstråle nyttjas för att beräkna avståndet till objektet

Bockprovning

Tillverkningsmetod Testmetod av material där en formare böjer materialet för att eventuella defekter skall uppenbaras.

Brinellprovning

Tillverkningsmetod Testmetod för material där en karbidkula pressas ned mot ytan och den skapade nedsänkningen mäts för att uppskatta materialets brinellhårdhet.

Brottseghetsprovning

Tillverkningsmetod Testmetod för material där en initial spricka utsätts för en kraft eller ett böjmoment så att materialets brottseghet kan bestämmas.