Du är här

Djupskjutmått

Skjutmått anpassade för mätning mellan en övre och till en underliggande yta

Beskrivning
Illustration av Djupskjutmått

Hur fungerar metoden

Dessa mätdon har samma grundläggande funktion som ett skjutmått men är optimerade för att mäta avståndet från en övre till en underliggande yta.

Mätdonet till vänster mäter avståndet mellan en underliggande ytan som är riktat mot samma håll, som tex ett hål med botten.

Mätdonet till höger mäter avståndet mellan en underliggande ytan som motsatt riktning, som tex ett cirkulärt kilspår i ett hål.

Skjutmått
Mätdon som kan mäta inner-, ytter- och djupmått
Läs mer