Du är här

Geometrisk mätning

3D-scanning - Fasskiftslaser

Tillverkningsmetod Stationär 3D-scanning där reflektionen från en laserstråle med skiftande fas nyttjas för att beräkna avståndet till objektet

3D-scanning - Laserpuls

Tillverkningsmetod Stationär 3D-scanning där reflektionen från en laserstråle nyttjas för att beräkna avståndet till objektet

Bladmått

Tillverkningsmetod Mall för att kontrollera smala parallella öppningar

Djupskjutmått

Tillverkningsmetod Skjutmått anpassade för mätning mellan en övre och till en underliggande yta

Gängmall

Tillverkningsmetod Ett mätverktyg med en uppsättning gängprofiler för att identifiera eller göra en enklare kontrollera en gängas utformning

Gängtolk

Tillverkningsmetod Tolkar för en noggrannare kontrollera en gängas utformning

Handhållen 3D-scanning - Laser

Tillverkningsmetod Handhållen 3D-scanning där reflektionen från en laserstråle fångas upp av kameror för att beräkna mätpunkter.