Du är här

Gängtolk

Tolkar för en noggrannare kontrollera en gängas utformning

Beskrivning
Illustration av Gängtolk

Hur fungerar metoden

Dessa tolkar skruvas in/över bearbetad gänga för att kontrollera resultatet. De är ofta av så kallad "Gå/stopp"-typ vilket innebär att ifall en gänga är felaktig så går token ej att skrivas in/över den kontrollerade gängan.