Du är här

Mekaniska handmätdon

Bladmått

Tillverkningsmetod Mall för att kontrollera smala parallella öppningar

Djupskjutmått

Tillverkningsmetod Skjutmått anpassade för mätning mellan en övre och till en underliggande yta

Gängmall

Tillverkningsmetod Ett mätverktyg med en uppsättning gängprofiler för att identifiera eller göra en enklare kontrollera en gängas utformning

Gängtolk

Tillverkningsmetod Tolkar för en noggrannare kontrollera en gängas utformning

Höjdritsmått

Tillverkningsmetod Höjdmätning och/eller höjdmåttsmarkering utifrån ett plan

Mikrometer

Tillverkningsmetod Mätdon med hög precision för yttre mått