Du är här

Höjdritsmått

Höjdmätning och/eller höjdmåttsmarkering utifrån ett plan

Beskrivning
Illustration av Höjdritsmått

Hur fungerar metoden

Mätdonet är uppbyggt likt ett skjutmått där en mätskänkel löper längs skalan.

Juste detta verktyg används för att mäta olika höjdmått utifrån en detaljs plana bas. Mätskänkeln är vanligtvis utformad på så sätt att den förutom att mäta även kan nyttjas för att ritsa in ett höjdmått inför bearbetning, vilket gett den dess namn.

Skjutmått
Mätdon som kan mäta inner-, ytter- och djupmått
Läs mer