Du är här

Skjutmått

Mätdon som kan mäta inner-, ytter- och djupmått

Beskrivning
Illustration av Skjutmått

Hur fungerar metoden

Ett av de allra vanligast förekommande mätdonen inom industrin med mätspetsar för invändig och utvändning mätning. Ena delen av mätverktyget är fast medan den andra delen är rörlig och löper längs mätskalan.

Den rörliga delen styr samtidigt en mätskicka i änden av skjutmåttet vilken används för att mäta djup.

Det finns både analoga och digitala varianter. Den analoga varianten nyttjar en så kallad nonieskala för att visuellt kunna läsa av måttet med hög precision.

Måttnoggrannheten ligger vanligtvis på ca +/- 0,03mm