Du är här

Bladmått

Mall för att kontrollera smala parallella öppningar

Beskrivning
Illustration av Bladmått

Hur fungerar metoden

Vardera blad har en specifik tjocklek för att kunna mäta av ett avstånd mellan två närliggande objekt.

Bladmådden är felxibla vilket gör att man kan vika fram tex måttet för 1mm och 0,3mm för att kontrollera ett förvätnat glapp på 1,3mm.

Ifall måttet ej går in alternativt glappar kan man steg för steg ändra kombinationen av bladmått tills man identifierat det aktuella värdet.