Du är här

Mikrometer

Mätdon med hög precision för yttre mått

Beskrivning
Illustration av Mikrometer

Hur fungerar metoden

Objektet som skall mätas placeras mellan mikrometerns fasta och rörliga del varefter man vrider på en gängad tapp för att klämma åt måttet. Tappen har två vridbara huvuden där den större ger betydligt längre förflyttning per varv, vilkent nyttjas för att snabbt flytta skänkeln, medan den med midre huvud nyttjas för den slutliga och mer noggranna positioneringen.

Mikrometern har en vanligtvis en måttnoggrannhet på ca +/- 0,005mm

Det finns både analoga och digitala varianter. Den analoga varianten nyttjar en så kallad nonieskala för att visuellt kunna läsa av måttet med hög precision