Du är här

Handhållen 3D-scanning - Strukturerat ljus

Handhållen 3D-scanning där reflektionen från ett projicerat mönster fångas upp av kameror för att beräkna mätpunkter.

Beskrivning
Illustration av Handhållen 3D-scanning - Strukturerat ljus

Hur fungerar metoden

Mätningen utförs genom att en uppsättning linjära mönster projiceras mot detaljen som skall mätas. Projiceringen reflekteras mot detaljens yta och kanterna på mönstret fångas upp av en eller fler kameror för att översättas till exakta mätpunkter i X/Y/Z-planet genom så kallad triangulering.

Metoden går även under benämningen Blue light alt. White light scanning vilket numera ersatts av namnet Strukturerat ljus scanning.

Till skillnad mot Laser-scanning så nyttjar man inte överlappning för att sy ihop de olika mätningarna till en fullständig detalj utan här nyttjar man istället en uppsättning referensprickar som placeras direkt på mätobjektet eller på mätfixturen. Dessa referenspunkter mäts upp för att skapa ett referenssystem runt detaljen.

Vid själva strukturerat ljus scanningen så mäts detaljes yta upp i förhållande till referensprickarna vilka sedan nyttjas för att sy ihop de olika scannade ytorna till en fullständigt uppmätt detalj.

Mycket stora objekt kan på så sätt mätas upp då obegränsat antal referensprickar kan placeras ut.

Handscannern kan kombineras med industrirobot, mätarm och/eller tracker för att automatisera mätprocessen, öka procisionen och/eller utöka mätområdet.

LASER
Står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Läs mer
Strukturerat ljus
Ett samlingsnamn för en speciellt område av 3D scanning
Läs mer
Triangulering
Metod att beräkna en punkts position utifrån kända basavstånd [x] och vinkel [α] på reflektionen
Läs mer