Triangulering

Illustration av Triangulering

Metod att beräkna en punkts position utifrån kända basavstånd [x] och vinkel [α] på reflektionen

Triangulering används för att beräkna avståndet till ett objekt utifrån ett känt avstånd [x] mellan två baspunkter, i 3D-scannerns fall avståndet mellan sändaren och mottagaren.

Utifrån reflektionsvinkeln [α] kan man ihop med det kända baspunktsavståndet räkna ut avståndet till detaljens yta.

Triangulering används för både Laserscanning och scanning med strukturerat ljus.

Strukturerat ljus
Ett samlingsnamn för en speciellt område av 3D scanning
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP