Formbarhet

Formbarhet för metaller syftar vanligtvis till en metallplåts förmåga att bockas eller formpressas utan sprickbildning

Ett materials möjlighet att förlängas, en grundförutsättning för omformning, bygger på att det sker en deformationshärdning i de områden som deformeras vilket motverkar att materialet förtunnas lokalt. Detta leder annars till minskat tvärsnitt som resulterar i högre spänning med risk för att överskrida materialets brottgräns. Istället får man en mer utbredd deformation vilket motverkar dessa lokala förtunningar.

Ju större förmåga att förlängs desto större duktilitet har materialet.

Alla åtgärder som ökar ett materials sträckgräns eller brottgräns leder till sämre duktilitet och således sämre formbarhet varför tex höghållfasta stål kan vara svåra att forma.

Brottgräns
Mängden dragkraft ett material kan motstå innan brott uppstår.
Läs mer
Deformationshärdning
Vid plastisk deformation förändras vissa materials mikrostruktur få så sätt att ytterligare deformation försvåras
Läs mer
Duktilitet
Ett materials förmåga att genomgå permanent deformering utan att sprickor initieras.
Läs mer
Sträckgräns
Kraften som krävs för att uppnå plastisk (bestående) deformation hos en metall.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP