Galvanisk korrosion

Illustration av Galvanisk korrosion

Olika metaller som är i direkt eller indirekt kontakt med varandra kan ge upphov till galvanisk korrosion till följd av en elektrisk ström som uppstår ifall metallernas potential skiljer sig år

Risken för att galvanisk korrosion, även kallad bimetallkorrosion, uppstår kan avläsas ur den galvaniska skalan ger en bild av hur stor den potentiella skillnaden är mellan två metaller. Ju större skillnad desto större riks för att få problem med galvanisk korrosion pga de strömmar som uppstår mellan metallerna. 

Läs mer på Järnkontoret

Galvaniska skalan
En skala som visar vilka galvanisk strömmar som uppstår mellan två olika metaller som är i direkt kontakt med varandra eller via ett medium som gör att elektroner kan vandra mellan metallerna.
Läs mer
Korrosion
Ett materials, vanligtvis metalls, reaktion med omgivningen där ytan löses upp genom frätning. Det finns ett flertal olika korrosionstyper.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP