Cirkelsåg

Illustration av Cirkelsåg

Handhållen maskin med roterande sågklinga

Används för att skap raka snitt i framförallt träskivor.

Sågklingan omsluts av ett skydd för att föhindra olyckor.

Ifall snittet initieras från kanten så friläggs sågklingan automatiskt genom att materialet trycker bak skyddet.

Ifall snittet initieras ovanifrån så drar man istället undan skyddet manuellt med en spak.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP