Kaviteter

Kavitet betyder hålrum.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP