Bågfil

Illustration av Bågfil

Såg avsedd för metall.

Den vanligast förekommande handsågen för att kapa metall.

Då bladet är tunt så krävs det att det monteras i en båg-ram som spänner bladet. 

Sågbladets tänder avverkar vanligtvis endast i en riktning och monteras så att avverkning sker då man trycker sågen framåt.

Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP