Kilspårshyvling

Illustration av Kilspårshyvling

En metod för att i en fleroperationsmaskin skapa interna kilspår

Vid externa kilspår så nyttjas vanligtvis fräsning för att framställa dessa på ett effektivt sätt.

För interna kilspår går dock inte fräsning att tillämpa utan man nyttjar istället denna mer tidsödande process där man i en fleroperationsmaskin låter ett skär upprepade gånger hyvlar bort lager för lager tills kilspåret uppnått sin sluliga form.

Ifall hålet som skall kilspåras är genomgående så används ofta dragbrotschning som en följdoperation för att frigöra maskintid.

Dragbrotschning
Ett skärande verktyg som dras axiellt genom ett hål för att steg för steg omforma detta till eftersträvad tolerans och form
Läs mer

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP