Avstickning

Illustration av Avstickning

Svarvoperation för att skilja den bearbetade biten från arbetsstycket

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP