Hålkort

Illustration av Hålkort

En av de första stegen mot automatiserad tillverkning

Genom att låta en uppsättning kort med utstansade hål passera ett antal stänger som känner av hålen så kunde man översätta stängernas positioner till fysiska rörelser i maskinen. Stängerna motsvarade dagens ettor och nollor i dataspråk och tillhör därför gruppen NC-maskiner vilket står för Numerical Controlled.

Illustrationen visar en revolversvarv vars verktygsväxling och matning styrs av hålkort.

Hålkortsstyrda maskiner är i stort sett obefintlig inom industrin. Dock kan man hitta den närbesläktade kurvstyrd automatsvarvning som fortfarande finns i drift.

Automatsvarvning
Automatsvarvning bearbetar ett stångbaserat arbetsstycke med roterande fräsverktyg och stationära svarvvektyg.
Läs mer
Verktygsväxling
En maskin som utrustas med automatiserad verktygsväxling ger kortare ställtider vid byte av verktyg vilket avsevärt kortar ned tillverkningstiden i de fall flera olika verktyg behöver användas.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP