Flänsfog

Illustration av Flänsfog

Stumfog där båda sidorna försetts med en fläns som delvis eller helt smälts ner under svetsförloppet

Fler typer av fogberedningar och grundsymboler

Typer av fogberedningar
Vid sammanfogning av metaller så använder man sig av en uppsättning grundsymboler som beskriver hur själva fogen skall vara utformad
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP