Brännfläck

Vid en metallurgisk process är detta zonen där reaktioner äger rum. Namnet är kopplat till att oxiderande reaktioner (och ibland övriga) skapar värme och även fysiska lågor i vissa fall.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP