Grundsymbol

Illustration av Grundsymbol

Symbol som anger typ av fogberedning som skall nyttjas

Del av en Svetsbeteckning som visar vilken av olika typer av fogberedningar som skall används

Svetsbeteckning
Beteckning som anger hur en svets skall utföras (Enligt system A)
Läs mer
Typer av fogberedningar
Vid sammanfogning av metaller så använder man sig av en uppsättning grundsymboler som beskriver hur själva fogen skall vara utformad
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP