Gjutbarhet

En smältas förmåga att fylla ett göt utan komplikationer

Mer komplexa gjutningar ställer större krav på hur smältan beter sig under gjutprocessen.

Låg viskositet innebär att smältan är lättflytande vilket är en förutsättning för att att hela gjutformen fylls så snabbt som möjligt.
Låg smältpunkt leder till lägre energiåtgång samt mer tid till fyllnad av gjutformen innan stelning påbörjas.
God värmeledningsförmåga en jämnare avsvalning genom hela gjutdetaljen.

Värmeledningsförmåga
Ett materials förmåga att leda värme från en del av materialet till en annan.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP