Gnisturladdning

Illustration av Gnisturladdning

Förlopp som sker mellan anod och katod vid gnistbearbetning understödd av ett dielektrium.

1. Då anod och katod förs närmare varandra så skapar pålagd spänning lokala magnetfält som drar till sig närliggande joner i dielektriket.
2. Då ansamlingen av jonerna uppnår en viss täthet så skapas en brygga med tillräckligt hög ledningsförmåga att en urladdning skall kunna uppstå.
3. Urladdningen genererar en hetta på flera tusen grader vilket avverkar en del av ytan på både anod och katod.
4. Bryggan bryts därefter och urladdningen upphör och lämnar efter sig avverkat material som förs bort med dielektriket.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP