Gängsnitt

Illustration av Gängsnitt

Verktyg för att skapa externa gängor

Genom en roterade rörelse förs gängsnitten ned över en cylindrisk kropp för att genom dess skär omforma ytan till gängor.

Vissa gängsnitt är försedda med en slits och en ställskruv som gör att man kan justera tajtheten på en gänga alternativt kompensera för en förslitning av verktyget.

Gängor
Spiralformade yttre eller inre spår vanligtvis nyttjad för montering
Läs mer

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP