Gängsnitt

Illustration av Gängsnitt

Verktyg för att skapa externa gängor

Genom en roterade rörelse förs gängsnitten ned över en cylindrisk kropp vilket omformar ytan genom skärande bearbetning.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP